Home LIFESTYLE Çeyrek asrı geride bırakan bir lezzet dağı: Çiya

Çeyrek asrı geride bırakan bir lezzet dağı: Çiya

0

Kürtçe’de ‘dağ’ anlamına gelen Çiya, artık bir kültür elçisi gibi. Türkiye’ye gelen yabancı bir konuğunuzu Çiya Kebap ve Çiya Sofrası’a götürmezseniz damak zevkimiz hakkında eksik bilgilendirmiş olursunuz. Gaziantepli Musa Dağdeviren tarafından 1987 yılında Kadıköy’de küçük bir kebapçı olarak faaliyete başlayan Çiya, şimdilerde 3 dükkanıyla gastronomi laboratuarı gibi çalışıyor.
Musa Dağdeviren, mesleğe başlarken sadece bir kebapçı kurmak amacı taşımadığını söylüyor;
fastfood karşında giderek yok olan zengin Anadolu yemek kültürünü günümüze taşıma misyonunu yükleniyor. Anadolu’da bile unutulmaya yüz tutan binlerce yemeğin yeniden hatırlandığı ve kayıtlara geçildiği bu sofrada 200 civarında çorba çeşidi, 100 kadar da kebap çeşidi mevcut.
Musa Dağdeviren ve ekibi, yemek konusuna, tarihi bir kalıntıda çalışan arkeoloji ekibi gibi titizleniyorlar. Anadolu’da binlerce yıldan süzülüp gelen bütün yemek kültürleri, damak tatlarını tek tek araştırıp, biraz da deneysel davranarak zengin bir mönü oluşturuyorlar.
Çiya Sofrası, ilk bakışta “Güneydoğu ve Doğu Akdeniz Mutfağı” olarak görünse de Anadolu‘dan Mezopotamya‘ya uzanan bir büyük coğrafyanın kadim halkları olan Azeri, Gürcü, Türk, Arap, Ermeni, Osmanlı, Süryani, Selçuklu, Yahudilerin kültürlerine ait yemekler aslına uygun olarak hazırlanıp sunulur.
Bu yemek kültürü titizliği Musa Dağdeviren’i 3 ayda bir yayınlanan Yemek ve Kültür dergisini çıkarmaya yöneltir. 2005 yılında yayın hayatına başlayan dergi, “Neden Çıkıyoruz?” diye sorduğu soruyu şöyle cevaplıyor;
– Dünyayı, komşu ülkeleri ve Türk mutfağını kültür tarihi açısından incelemek,
– Mutfak kültürünün, özellikle evrim sürecinde insan-bitki ilişkilerinin bilimi olan etnobotanik açısından da ele almak,
– Bütün müdahalelerden uzak, ‘organik tarım’ı desteklemek bu alanda dünyanın ulaştığı seviyeyi izlemek,
– Hiçbir ayrım gözetmeksizin, yaşadığımız coğrafyanın geleneksel yeme-içme ritüellerini, üretim araç-gereç ve biçimlerinin yok olmamasını gündelik hayatımızdan silinmiş olanlarını ise anımsatmak ve belgelemek,
– Globalleşme sürecinin bir ürünü olarak ulusal mutfakları tehdit eden “fast-food”dan, “yöresel mutfaklar”a uzanan köklü değişimleri bütün yönleriyle ele almak,
– Türkiye’de tüketilen yiyecek ve içeceklerin kronolojisini saptamak. Edebi, tarihi ve halkbilim metinlerine yer vermek, arşiv belgelerinden yararlanarak yeni bilgiler üretmek,
– Mutfak kültürünün en önemli yanlarından biri olan “yeme-içme adabı”nı dün’den bugüne ele almak…
Bir kez bile yolunuz düştüğünde artık hep hayatınızda olan Çiya Sofrası, Çiya Kebap ve Çiya Kebap 2 Kadıköy Balıkçılar Çarşısında, birbirine çok yakın üç dükkanda misafirlerine hizmeti sürdürüyor.

Çiya Sofrası / Çiya Kebap / Çiya Kebap 2
Caferağa Mah. Güneşlibahçe Sk. No:43
Kadıköy – İstanbul
Tel: (216) 330 31 90
email: info@ciya.com.tr

Die mobile Version verlassen