Montag, April 22, 2024
StartNEWS & SPECIALS“Demokrasi Mücadelesi, İstanbul Barosu İçin Varlık nedenidir”

“Demokrasi Mücadelesi, İstanbul Barosu İçin Varlık nedenidir”

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) iki gün önce verdiği ‚İstanbul seçimlerinin yenilenmesi’ kararıyla ilgili yaptığı basın açıklamasında „Kararın hukuki dayanağı olmayan ve YSK’nın içtihatlarıyla çelişen bir nitelik taşıdığı kanısındayız.“ dedi.

„Bu seçimin kendisi değil, iptal kararı şaibelidir… Siyasal düzenin bu denli antidemokratik biçimde değişiminin sonucunu doğuran bu tercih, açık bir jüristokrasi göstergesidir. Halka hesap verme kaygısı olmayan ve siyaseten sorumsuz konumda bulunan yargıçların öznel yorumları ile biçimlenen bu yöntem, oligarşik bir yönetimin de teminatı olacaktır. Bu gidişata ilişkin kaygılarımız nedeniyle, demokrasimize sahip çıkmak üzere 23 Hazirana kadar etkin bir tavır sergilemek kararındayız.“ sözlerinin yer aldığı açıklamada ayrıca 6 maddelik etkinlik ve eylem planları da açıklandı.

 

Açıklamanın tamamı şöyle:

İstanbul Barosu olarak; Yüksek Seçim Kurulu tarafından 06.05.2019 tarihinde „İstanbul Seçimlerinin Yenilenmesi“ yönünde verilen kararın, hukuki dayanağı olmayan ve YSK’nın içtihatlarıyla çelişen bir nitelik taşıdığı kanısındayız. Bu kararın, hukuksal yorum ve düşüncelerle temellenmek yerine, özellikle de siyasal iktidarın baskılarıyla biçimlendiği son derece açıktır.

Baromuz, kararın gerekçesini irdeleyerek hukuksal bir tahlile tabi tutulmasını gereksiz bulmaktadır. Kararı veren kurulun böyle bir saik taşımadığı açık iken, hukuk kurumumuza özgü ciddiyetimizi bu alana yöneltmeyi doğru bulmamaktayız.

Bu nedenle, süreç itibariyle ifade edilebilir ki, bu seçimin kendisi değil, iptal kararı şaibelidir.

Ancak açıkça vurgulamalıyız ki bu karar, basit bir „seçim yenileme“ kararı değil, demokrasimize ilişkin geleceğimizi şekillendirecek denli köklü sonuçları doğuracak nitelikteki bir tercihtir. Bu karar ile açıkça görülmüştür ki, demokrasinin en temel güvencesi konumunda bulunan sandık, „değiştirebilme yeteneğinden“ yoksundur. Oysa sandık; sadece „seçebildiği“ takdirde değil, onunla birlikte „değiştirebildiği“ takdirde bir demokrasi enstrümanı olabilir. Bu karar, sandığın değiştirebilme gücünün yok edildiği bir ortamı oluşturmaktadır.

Siyasal düzenin bu denli antidemokratik biçimde değişiminin sonucunu doğuran bu tercih, açık bir jüristokrasi göstergesidir. Halka hesap verme kaygısı olmayan ve siyaseten sorumsuz konumda bulunan yargıçların öznel yorumları ile biçimlenen bu yöntem, oligarşik bir yönetimin de teminatı olacaktır.

Bu gidişata ilişkin kaygılarımız nedeniyle, demokrasimize sahip çıkmak üzere 23 Hazirana kadar etkin bir tavır sergilemek kararındayız.

Bu çerçevede Avukatlık Kanunun 76 ve 95. Maddelerinin yüklediği sorumluluğun gereği olarak, 23 Haziran’da seçimin hukuk güvenliğini sağlamak üzere aşağıdaki etkinlik ve eylemler planlanmıştır:

1. İstanbul Barosu, Türkiye’deki bütün avukatlara çağrı yaparak, bir yandan toplumun bilinçlendirilmesinde diğer yandan da 23 Haziran günü hukuk güvenliğinin sağlanmasında katkı talep edecektir. Şimdiye değin „her okula bir avukat“ arayışında yaptığımız çalışmaları, ülkemizin her yanından katkı verecek meslektaşlarımızla birlikte, bu kez „her sandığa bir avukat“ hedefi ile sürdürmeyi planlamaktayız.

2. Bu amaçla Baromuzun Galata’daki Kültür Merkezi, „İstanbul Barosu Seçim Hukuku Üssü‘ olarak konumlandırılacak, bir yandan seçim sürecinde yaşanacak ihlallere hukuki yardım için meslektaşlarımız örgütlenecek, diğer yandan da seçim hukuku bağlamında yardım sağlayacak uzmanların çalışmaları ve sandık eğitimleri yapılacaktır.

3. İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu (İMOK) ile Sendikalar ve Sivil Toplum Örgütlerine çağrı yapılarak, demokrasi için dayanışma sağlanacak ve ortak etkinlikler planlanacaktır.

4. İstanbul’daki billboardlarda seçime yönelik bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır.

5.  İstanbullu seçmenlerin 23 Hazirana yönelik iradelerinin sandığa kusursuz yansıması hedefine yönelik her türlü basın ve iletişim etkinlikleri sergilenecektir.

6. İstanbul Barosu Merkez Binası önünde 23 Haziran’a kadar her gün 20.00-21.00 saatleri arasında YSK iptalinin hukuksuzluğunun sergilenmesi ve meslektaşlarımız arasında dayanışma oluşturulması için „demokrasi için dayanışma nöbetleri“ tutulacaktır.

Süreç içinde meydana gelebilecek gelişmeler konusunda yeni etkinlikler planlanabileceği gibi, bu yeni etkinlikler de ayrıca meslektaşlarımıza duyurulacaktır.

İstanbul Barosunun tarihsel köklerinden kaynaklanan mücadele geleneği, özünde demokrasi ve hukuk devletinden beslenmektedir.

23 Haziran seçimlerinin, İstanbul’a Belediye Başkanı seçmenin ötesinde anlamlar taşıdığına dair inancımız, bizi demokrasi mücadelesine mecbur bırakmaktadır. Bu mücadeleyi, son nefesimize kadar sürdüreceğiz.

Meslektaşlarımıza ve kamuoyuna saygı ile duyururuz.

İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI

BENZER HABERLER

Son eklenenler